Dansk Selskab for Good Clinical Practice

Dansk Selskab for Good Clinical Practice har til formål gennem møder, kurser og lignende, at diskutere og udbrede kendskabet til GCP og klinisk forskningsmetodologi i det forum, der dannes af selskabets medlemmer.

Selskabet samarbejder med andre videnskabelige selskaber og med instanser der er involverede i kliniske forsøg som for eksempel Det Videnskabsetiske Komite System, sundhedsmyndigheder, klinikere, projektsygeplejersker og medicinindustri.

Medlemmerne er personer der arbejder med, eller interesserer sig for kliniske undersøgelser på mennesker.

Der afholdes 4 - 6 medlemsmøder og to heldags kurser om året.


Medlemsskab

Bliv medlem
(personligt medlemsskab)

Bliv medlem
(firmamedlemsskab)

Bliv medlem
(hvis du er offentlig ansat og din arbejdsgiver betaler)

Ændringsblanket

Har du har skiftet job, navn, adresse mv. kan du sende en ændringsblanket til sekretariaret.

Ændringsblanket

Sekretariat| Rygårds Alle 1| 2900 Hellerup| Tlf. 3946 3600| Fax 3946 3639| E-mail